Ngắm hoa hướng dương ở Nhật (phần 3): Vùng Chubu (Aichi, Gifu, Shizuoka, Nagano,…)

1. Đồng hướng dương Minamichita (Aichi)

140,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 6 đến cuối tháng 11

Bản đồ: https://goo.gl/maps/JFcQmh5F5cA2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano1

2. Vườn hướng dương Akeno (Yamanashi)

600,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: 22/7 đến 20/8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/kfTJr4hFz7C2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano2

3. Lễ hội hoa hướng dương Suhara (Gifu)

30,000 cây. Có trò cưỡi chổi trên đồng hoa rất thú vị.

Thời gian hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến cuối tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/ajL8gVkEz1M2 (đi bộ 10 phút từ ga Suhara)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano3

4. Lễ hội hoa hướng dương Ogaki (Gifu)

140,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: tháng Tám

Bản đồ: https://goo.gl/maps/hqbuYqAiry62 https://goo.gl/maps/tEtveagPJzm

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano4

5. Đồng hướng dương Hiraya (Nagano)

3,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/BLngShkqNGF2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano5

6. Công viên Hana no Miyako (gần hồ Yamanaka, Yamanashi)

300,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/1zP7tkM9UaR2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano6

7. Vườn Arukopia (Gifu)

200,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: Giữa tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/wsdsKGT3vcp

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano7

8. Nông trường Hiraishi (Nagano)

200,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: Nửa cuối tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/oMqx2JH64u42 (đi taxi 10 phút từ ga JR Nukuta)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano8

9. Hội hoa hướng dương Genji no Sato (Shizuoka)

100,000 cây

Thời gian hoa nở đẹp nhất: nửa cuối tháng 10

Bản đồ: https://goo.gl/maps/8fTNxYfzeBs

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-3-vung-chubu-aichi-gifu-shizuoka-nagano9

Nguồn: ISenpai

SHARE